Tuesday, March 31, 2020

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 76/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Peramalan OPT